Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Mathantverk med smaker från fjäll, skog och sjö

Landsbygdsprogrammet

Investeringen som är gjord i ombyggnation av kök och övernattningslägenhet är för att kunna bedriva kurs- och utbildningsverksamhet inom mathantverk, kurser, hållbart företagande samt utvecklande sammarbeten. Denna investering är delfinansierad av Landsbygdsprogrammet.